หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ความสงบสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

 

อาจารย์สันติ สิงห์สุ
ชื่องาน : ความสงบสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ความสงบสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
วันเดือนปีที่แสดง : 5 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่แสดง : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ขนาด : 150 x 200 cm.
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 120