หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Time - Changing 3

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : Time - Changing 3
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Time - Changing 3
วันเดือนปีที่แสดง : 5 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
สถานทีแสดง : สำนักทะเบียนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาด : 76 x 112 cm.
เทคนิค : สื่อผสม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 138