หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

HM Retrospective First Trip to Isan in 1955

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
ชื่องาน : HM Retrospective First Trip to Isan in 1955
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : HM Retrospective First Trip to Isan in 1955
วันเดือนปีที่แสดง : 5 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่แสดง : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาด : 87 x 122 cm.
เทคนิค : ผสมบนแผ่นโลหะ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 120