หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ดิน น้ำ ลม ไฟ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
ชื่องาน : ดิน น้ำ ลม ไฟ
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : ดิน น้ำ ลม ไฟ
วันเดือนปีที่แสดง : 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์ช่อพะยอม อาคารศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขนาด : 30 x 60 cm.
เทคนิค : สื่อผสม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 148