หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ความสงบ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
ชื่องาน : ความสงบ
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน :โสกแม่กะไตเฮือน
วันเดือนปีที่แสดง : 1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์ช่อพะยอม อาคารศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 cm.
เทคนิค : ปากกา,สีอะคริลิค

Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 128