หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

Land of Life 2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์
ชื่องาน : Land of Life 2
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน :
วันเดือนปีที่แสดง : 16 มิถุนายน 2560 - 15 กรกฎาคม 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 และหอศิลป์พระพิฆเนศวร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนาด : 90 x 130 cm
เทคนิค : ภาพพิมพ์เทคนิคผสม
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 118