หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พระเจ้าแผ่นดิน

 

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร
ชื่องาน : พระเจ้าแผ่นดิน
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : Untitle
วันเดือนปีที่แสดง : 16 มิถุนายน 2560 - 15 กรกฎาคม 2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 และหอศิลป์พระพิฆเนศวร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนาด : 26 x 26 x 166 cm.
เทคนิค : ประติมากรรมลอยตัว
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 122