หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เฒ่าหัวขาว มักสาวซำน้อย (ความขัดแย้ง)

 

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร
ชื่องาน : เฒ่าหัวขาว มักสาวซำน้อย (ความขัดแย้ง)
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : เฒ่าหัวขาว มักสาวซำน้อย (ความขัดแย้ง)
วันเดือนปีที่แสดง : 17 เมษายน - พฤษภาคม2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์จำปาศรี สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ขนาด : สูง 60 cm.
เทคนิค : ดินเผา,เรซิ่นใส,หินทราย
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 129