หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

กระแสธาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : กระแสธาร
Title :
รายละเอียดงาน : ชื่อผลงาน : กระแสธาร
วันเดือนปีที่แสดง : 17 เมษายน - พฤษภาคม2560
สถานที่แสดง : หอศิลป์จำปาศรี สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ขนาด : 100 x 160 cm.
เทคนิค : สื่อผสม

Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 129