หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การสำรวจผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน "กรณีศึกษา กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน"

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
ชื่องาน : การสำรวจผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน "กรณีศึกษา กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน"
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่ในวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554 หน้าที่ 133-143
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2554
จำนวนที่อ่าน : 133