หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

เทคนิคการบรรเลงเดี่ยวโหวตและการถ่ายทอด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : เทคนิคการบรรเลงเดี่ยวโหวตและการถ่ายทอด
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย เทคนิคการบรรเลงเดี่ยวโหวตและการถ่ายทอด ในวารสาร มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2558 หน้าที่ 74-84
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 173