หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

อัตลักษณ์ของฟ้อนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
ชื่องาน : อัตลักษณ์ของฟ้อนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย อัตลักษณ์ของฟ้อนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวารสาร มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2558 หน้าที่ 55-63
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 147