หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ประวัติบัลเล่ต์ในเขตอีสาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
ชื่องาน : ประวัติบัลเล่ต์ในเขตอีสาน
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย ประวัติบัลเล่ต์ในเขตอีสาน ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 หน้าที่ 178-190
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 175