หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
ชื่องาน : การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 139