หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

บล็อคปูพื้นจากเม็ดลูกรังในอีสาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
ชื่องาน : บล็อคปูพื้นจากเม็ดลูกรังในอีสาน
Title : The Isan s Laterite Floor-Covering Paving Block
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2553
จำนวนที่อ่าน : 209