หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

สุนทรียภาพที่ปรากฏในงานประติมากรรมร่วมสมัยที่ได้รับการติดตั้งถาวรในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
ชื่องาน : สุนทรียภาพที่ปรากฏในงานประติมากรรมร่วมสมัยที่ได้รับการติดตั้งถาวรในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2555
จำนวนที่อ่าน : 169