หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ประวัติบัลเล่ต์ในเขตภาคอีสาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
ชื่องาน : ประวัติบัลเล่ต์ในเขตภาคอีสาน
Title : ็History of Ballet in Isan
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 245