หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การพัฒนาศิลปะภาพพิมพ์ : กรณีศึกษาแม่พิมพ์พลาสติก

 

อาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
ชื่องาน : การพัฒนาศิลปะภาพพิมพ์ : กรณีศึกษาแม่พิมพ์พลาสติก
Title : The Development of Printmaking : Case Study With Plasstic Plate
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 163