หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

อัตลักษณ์ที่ปรากฎในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ของภาควิชาศิลปะการแสดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : อัตลักษณ์ที่ปรากฎในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ของภาควิชาศิลปะการแสดง
Title :
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 121