หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การสร้างแม่พิมพ์สำหรับการพิมพ์กระบวนการพิมพ์จากส่วนนูนจากการประยุกต์ใช้วัสดุการทำตรายาง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์
ชื่องาน : การสร้างแม่พิมพ์สำหรับการพิมพ์กระบวนการพิมพ์จากส่วนนูนจากการประยุกต์ใช้วัสดุการทำตรายาง
Title : The Creation molds from Rubble Stamp Production System to Be Used in a Relief Process
รายละเอียดงาน :
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 173