หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การแสดงบัลเลต์ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของชาวอีสานรุ่นใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
ชื่องาน : การแสดงบัลเลต์ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของชาวอีสานรุ่นใหม่
Title : Ballet Performance in new generation of wedding ceremonies in Isan
รายละเอียดงาน : เป็นงานวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ของศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ข้ามวัฒนธรรมในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของชาวอีสานรุ่นใหม่ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอีสานในปัจจุบัน
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2562
จำนวนที่อ่าน : 175