รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา/ประกาศราคากลาง/ให้วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การประกวดราคาปี 2560

ประกวดราคาปี 2561