นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ

ประวัติ Profile

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs.BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
ນາງບງກດທິບ ເກາະສມບັດ
泼空驰普•蔻萨芭 女士

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Position : Chief Secretary Office
ຫົວໜ້າກອງເລຂາທິການ
文秘室处首席

อีเมล : –
โทรศัพท์ : –