ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 25 …

Read More »

National Geographic Thailand Photography Contest 2016

โครงการประกวดสารคดีภาพแห่งปี

โครงการประกวดสารคดีภาพแห่งปีที่ช่างภาพทุกคนรอคอย National Geographic Thailand Photography Contest 2016 “10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 6 ชิงรางวัลมูลรวมกว่า 250,000 บ …

Read More »

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง̶ …

Read More »