ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง BIG DATA พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

ผู้ร่วมเสวนา – ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) – ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ (รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษ …

Read More »

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความ …

Read More »