ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการเสนอขอรับทุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download 1.แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  2.แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงงานสร้างสรรค์

Read More »

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม & …

Read More »