ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

เชิญชวนศิลปินทุกท่านเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559

UOB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน …

Read More »

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการความรู้อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2  พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ FA-102 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ที่ …

Read More »