ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

กำพร้าไก่แก้ว

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “รังสรรค์นาฎการเล่าขานตำน …

Read More »

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย R …

Read More »