ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นาลนิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นาลนิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ และอาจารย์กฤษณา โมคศิริ ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ ทีได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นใ …

Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา Exhibition of Printmaking Art Isan Identity : Diversities in Unity อัตลักษณ์อีสาน : ความเหมือนที่แตกต่าง

[sg_popup id=”2″][/sg_popup] ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา Exhibition of Printmaking Art Isan Identity : Diversities in Unity อัตลักษณ์อีสาน : …

Read More »