ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครรับตรง ปีการศึกษา 2559

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครรับตรง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.58 ศึกษารายละเอียดและสมัครลิกลิงค์>>   http://acad.msu.ac.th/th/ สอบถามรายละเอียดเพิ …

Read More »

ให้นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมโครงการทำความดีถวายในหลวง “แก่งเลิงจานจะบานในวันพ่อ” ประจำปี 2558

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ [20 ต.ค. 2558 ] ด่วนที่สุด #รับจำนวน20คนค่ะ ให้นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมโครงการทำความดีถวายในหลวง “แก่งเล …

Read More »

หนังสั้น ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนั­งสั้น ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.” จัดการประก …

Read More »

ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากระฐินพระราชทาน

สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัด วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำ …

Read More »

การแสดงของนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง

นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงในรายวิชานาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นสูง ให้หัวข้อการแสดงชุด POCAHONTAS โดยได้รับเกียรติจา …

Read More »