ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2558

  ดร.เมตตา ศิริสุข และ อ.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ เป็นตัวแทนคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ที …

Read More »

นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ “สวรรค์แผ่นดินเกิด”

พิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ “สวรรค์แผ่นดินเกิด” ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นิทรรศการระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2557

Read More »

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินฯ

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน และรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ นิสิต วิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ประทีป สุธาทองไทย

กลุ่มศิลปินและนักเรียนไทยในนครนิวยอร์กในนาม TANY (Thai Artists in New York) ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ประทีป สุธาทองไทย ที่ได้นำผลงานไปแสดงในนิทรรศการ Architectura …

Read More »