ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ ร่วมใจกัน…ใช้ถุงผ้า… ลดขยะ… เพื่อโลก…เพื่อเรา… คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอเชิญคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด นโยบายและแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด นโยบายและแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้ที่มีคุณูประการต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้ที่มีคุณูประการต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน …

Read More »