สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562

image0028