สำนักงานเลขานุการ

สำนักเลขา

170227นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขา
Chief Secretary Office
波空驰普·蔻萨芭 文秘室主任
ນາງ ບົງກົດທິບ ເກາະສົມບັດ
ຫົວໜ້າສຳນັກງານເລຂາ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
วันเพ็ญนางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs. WANPEN AMORSIN
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
วิภาพรนางสาววิภาพร กางยาแสน
Miss WIPAPORN KANGYASAN
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
คมสันต์นายคมสันต์ คล้ายนาค
Mr. KHOMSON KLAYNAK
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
นฤมล-หารกล้านางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss NARUMON HANKA
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
วรรณิษา-สีสงกานางสาววรรณิษา สีสงกา
Miss WANNISA SEESONGKA
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
2v4w7960-2นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr. SURASIT KHUMSRI
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
น้าแอ๊ดนายสุชาติ ไชยดา
Mr. SUCHAT CHAIYADA
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
img_8784นายศุภวัฒน์ นามปัญญา
Mr. SUPAWAT NAMPANYA
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
img_3755นายศุภชัย จุมพล
Mr. SUPACHAI JUMPON
ตำแหน่ง : นักกิจการนิสิต
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
IMG_764906 copyนางสาวอัญธิกา ตันปาน
Miss UNTIKHA TUNPARN
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
img_3755 นางสาวอาทิตยา คูคลองทุ่ง
Miss ARTITAYA KUKLONGTUNG
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
img_3755 นางสาวยุวธิดา อำพะรัตน์
Miss YUWATIDA AMPARAT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
img_3755 นายวุฒิพงศ์ วงษ์โสภา
Mr.WOOTTIPONG WONGSOPA
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :
img_3755 บรรพต พิลาพันธ์
Mr.Banphod Pilaphan
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
เบอร์โทร :
img_3755 นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss Patcharin puttumma
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :
img_3755 นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
Miss Jungruk choshasung
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร :