อาจารย์ ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

ประวัติ Profile

อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss. Dr.THANYALAK MOONSUWAN
ອາຈານ ດຣ.ທັນຍາລົກ ມູນສູວັນ
坦尼拉克•月亮苏万、老师

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Deputy Dean for Student Development and Alumni Relations
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນານັກສຶກສາແລະສິດເກົ່າການພົວພັນ
学生发展和校友关系副院长

ประวัติการศึกษา Educational Background