แหล่งฝึกงานภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ สถานที่ฝึกงาน ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ Link
1 บ้านศิลปิน อาจารย์ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ 02 – 868 5279
2 บ้านชิตศิลป์สตูดิโอ
194 หมู่ 3 ต.ตลาดใหญ่
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
อาจารย์พิชิต ไปแดน 083-5658110
3 บ้านสวนบัว
999/63 ถ.คลังอาวุธ หมู่ 11 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
คุณศุภวัตร ทองละมุล (ศิลปินอิสระ) 083-3823013
4 วิทยาลัยช่างศิลป์ บัณฑิตพัฒนศิลป์
60 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
อาจารย์ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ 061-9353050
5 กลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
93 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อาจารย์ประสพสุข รัตน์ใหม่
ประติมากรรมชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม)
02-48213656
02-4821084
6 คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบล สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50002
ผศ.ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกถุล
ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร
รศ.ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
088-2525053
081-6717897
 
7 Phenomena Co.,Ltd
14 ซอยสุวรรณมณี ถ.ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
นางสาวอังศวีร์ ท้วมเทียบ 02-6904555  
8 บริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค
48/52-53 หมู่บ้านพรีเมียมเพสล์ 8 ซอยสุคนสวัสดิ์ 38
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
คุณนัฐวุฒิ ศรีดาน 02-55308337  
9 บริษัท เอ็มบรอยเดอรี่ กิจิไทยซิ่ง จำกัด
26/1 ชั้น 2 ถ.เจริญนคร
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
คุณนฤมล ดรหมั่น 02-8627337
10 GMM Grammy จำกัดมหาชน (แกรมมี่)
50 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงหนองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ฝ่ายบุคคล 02-6699500  
11 บริษัท อาร์ตแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
(Pinn Creative Space (สาขาเชียงใหม่))
คุณพงษ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
12 ร้าน Hiclass
วงเวียนศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
คุณดารุณี สายคำทอง 043-3349935  
13 Kantana Group Public Company Limited คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
ประธานบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์
02-2750046  
14 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 089-4540357
15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์ 086-3968631  
16 ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้อยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สากล สุทธิมาลย์ 085-2754298  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม อาจารย์สมปอง ภูเลียนสี