แหล่งฝึกงานภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

แหล่งฝึกงานภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ที่ สถานที่ฝึกงาน ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ Link
1 บ้านเครื่อง อจพ
บ้านแวงน่าง ต.แวงน่าง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
คุณณัฐพงษ์ ฉายพล
ผู้จัดการบ้านเครื่อง อจพ
081-3809750  
2 หนุ่ย เอ็มเตอร์เทนเม้นท์
168 หมู่ 10 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม 44210
คุณธีระพงษ์ พวงศรีคุณ
ผู้จัดการสำนักงาน
093-0676380  
3 กลุ่มละครมะขามป้อมเชียงดาว
500 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
คุณดาว 091-0679244 053-456016  
4 บริษัท ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด จำกัด(สำนักงานใหญ่)
28/154 หมู่ที่ 11 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
คุณปรีชาพล ศรีธาติ
ประธานกรรมการบริษัท
087-7766658
034-342087
 
3 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร แผนก นาฏศิลป์
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ผู้อำนวยการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 022-259097  
4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ บ้านดอน ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 044-395467
044-465152
 
5 บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV)
100/16-17 ถ.มุขมนตรี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
คุณเพชรไพริน สารบาล
ธุรการ – บุคคล
044-205060  
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
 
7 โรงเรียนธรรมโชติการดนตรี
355 ถนนโสมพะมิตร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ผู้จัดการแผนกบุคคล 043-013818  
8 ฝ่ายรายการ บริษัท ขอนแก่นเคเบิลเน็ทเวร์ค จำกัด(KTV)
71 หมู่ 11 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ 043-222217,
083-3444177
 
9 บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ปราสาทสัจธรรม
206/2 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 038-367229
038-367845
 
10 แผนกการแสดง บริษัท จตุมาร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
88 หมู่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 086-4103420
038-119080-1
11 บริษัท โครอสเซียมโชว์พัทยา จำกัด
168/9 ม.12 ถนนเทพประสิทธ์ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
คุณวิชัย สวัสดิ์จีน
ผู้จัดการฝ่ายการแสดง
095-2895662  
12 ผู้ดำเนินการสร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อศิลปวัฒนธรรม(Art Pieces)
“หมอลำหุ่น”คณะเด็กเทวดา
47 หมู่ 7 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
คุณปรีชา การุณ 093-0835298  
13 ฝ่ายบุคคล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี(NBT)
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี 145 หมู่ 10
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
คุณชัยวัฒน์ บุญชวลิต
ผู้อำนวยการสถานีฯ
045-312116
045-281880
 
14 บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(K-Young)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
นายสมคิด ต้นสกุล
ผูู้้จัดการอาวุโส
022-755842
089-8163428
 
15 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพร์ส จำกัด
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
คุณศุทธาวดี เนติมานนท์
Producer
02-8367280  
16 บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
600/1-3 บี สแควร์ พระราม 9 – เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาย กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 02-5308111  
17 บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด
99 หมู่ 3 ถนนริมหาด อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
นางนิสากร อรุณโรน์ประไพ
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
075-38500051
076-385333
 
18 สำนักข่าวเสียงภูพาน
177 – 179 ถนนชัยสมุทร ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
คุณยุทธนา เกียรติดำเนินงาม 082-4717145  
19 Creative Dance Studio
Airportlink – Ramkhumheang Station,
A-Link Building 4th floor Bangkok,Thailand
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 02-1110702  
20 ฝ่ายบุคคล ONGBAK LIVE
23/6-7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
คุณจิฬาภรณ์ วรรณอารยันชัย
HR.Manager
081-8504915  
21 วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA(Super College of Arts)
946 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 20)
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 02 – 7138300
084 – 3610100
 
22 บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด(โรงละครสยามนิรมิต)
19 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
คุณรุ่งอรุณ เพชรเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
02-6499222  
23 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 02-6452956