โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง “การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 18

ขอเชิญชม
โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง
“การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 18
โดยนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องศิวะนาฏราช (FA 404)
การแสดงทั้งหมด 10 ชุดการแสดง
1.รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง
2.เชิดฉิ่งศุภลักษณ์
3.ฉุยฉายพราหมณ์
4.ฉุยฉายยอพระกลิ่น
5.รถเสนทรงเครื่อง
6.ลำหับแต่งตัว
7.ฉุยฉายโกมินทร์
8.ฉุยฉายนางวิฬาร์
9.ฉุยฉายบุเรงนอง
10.กริชสุหรานากง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *