ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ได้รับรางวัลช้างเผือกรวมกัน 1,500,000