ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ประทีป สุธาทองไทย

กลุ่มศิลปินและนักเรียนไทยในนครนิวยอร์กในนาม TANY (Thai Artists in New York)

ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ประทีป สุธาทองไทย

ที่ได้นำผลงานไปแสดงในนิทรรศการ Architectural Landscapes: SEA in the Forefront.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *