นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ “สวรรค์แผ่นดินเกิด”

พิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์
“สวรรค์แผ่นดินเกิด” ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
นิทรรศการระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *