นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

  • รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย นอกจากนั้น นิสิตที่ได้รับรางวัลหนังสั้นครั้ง มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในพิธีไหว้ครู-ครอบครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้อีกด้วย


[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=DvW951yWxQs[/embedyt]