การแสดงของนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง

นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

จัดการแสดงในรายวิชานาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นสูง ให้หัวข้อการแสดงชุด POCAHONTAS

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 

ภาพ : วินัย คุ้มพวก
ข่าว : สุดารัตน์ สอนบัว