ขอเชิญร่วมทำบุญกุฏิกรรมกรรมฐาน วัดประชานิมิค ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

5112