ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากระฐินพระราชทาน

สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๘

เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัด วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

และสามารถบริจาคทรัพย์ที่กลุ่มการคลังและงบประมาณ วช. โทรศัพท์ o ๒๕๖๒ o๒๖๑

ข้อมูลเพิ่มเติม