อาจารย์ มมส ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ

อาจารย์ มมส ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ inToAsia: Time-based Art Festival 2015 – Architectural Landscapes: SEA in the Forefront ณ Queens Museum, New York

อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชื่อ Blue Step 2009 และ Moving Still Image: February 2015 โครงการแสดงผลงานศิลปกรรมนานาชาติ inToAsia: Time-based Art Festival 2015 – Architectural Landscapes: SEA in the Forefront จัดโดย inCube Arts ซึ่งได้ทำมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไป เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ Queens Museum นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ inToAsia: Time-based Art Festival 2015 นำเสนอผลงานศิลปกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ที่ทำงาน New Media จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2558 ณ Queens Museum นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการนี้ อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย ได้เดินทางไปนำเสนอผลงาน โดยได้รับทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย