ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ต้นกฐิน

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ต้นกฐิน เพื่อไปรวมที่ตลาดน้อย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. และร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม