ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้อย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้อย เข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้ ในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงและผู้กำกับเวที ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558