คณบดีเข้าพบคารวะท่านประธานราชบัณฑิตยสภา กัมพูชา และคณะผู้บริหาร

การเข้าพบคารวะท่านประธานราชบัณฑิตยสภา กัมพูชา และคณะผู้บริหาร หารือเกี่ยวกับโครงการ CLMTV CONTEMPORARY ART และ แนวทางความร่วมมือทางศิลปกรรมศาสตร์ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส กับสถาบันศิลปกรรมศาสตร์กัมพูชา ที่อยู่ถายใต้การดูแลของราชบัณฑิต ในช่วง 10 – 12 น ที่ผ่านมา แล้วมาเติมกาแฟที่ร้านกาแฟชื่อดังของพนมเปญ ร้าน Gloria Jean’s Coffe เพื่อเอาแรงไปทำงานต่อช่วงบ่าย กับอ.จูม และ ท่านกาสิกา รองหัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปผ แห่งชาติ กัมพูชา