หนังสือใหม่ต้อนรับประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

หมัวเวียดนามวัฒนธรรมบัลเลต์แห่งกรุงฮานอย

คือผลงานการเขียนของ รศ.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง ที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีทางวัฒนธรรมบัลเลต์ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนสู่สายตาของนักอ่านทางด้านศิลปการแสดงและวัฒนธรรม เริ่มวางแผงต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนในปลายปีนี้

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวืทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 100 บาท หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-561-4747