คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
——————————-
อาจารย์ตนุพล เอนอ่อน แห่งภาควิชาทัศนศิลป์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558