ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ CLMTV Contemporary Artists Awards

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ CLMTV Contemporary Artists Awards ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2559