ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา Exhibition of Printmaking Art Isan Identity : Diversities in Unity อัตลักษณ์อีสาน : ความเหมือนที่แตกต่าง

12814402_995219940526754_7461450124052927574_n[sg_popup id=”2″][/sg_popup]

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา
Exhibition of Printmaking Art
Isan Identity : Diversities in Unity
อัตลักษณ์อีสาน : ความเหมือนที่แตกต่าง
โดย
อาคม เสงี่ยมวิบูล
Arkom Sa-ngiamvibool
ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการ
————–
วันที่ 8 มีนาคม 2559
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ร่วมเสวนา โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน
อ.ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
อ.ตนุพล เอนอ่อน
อ.ประทีป สุธาทองไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
อ.ธวัชชัย หอมทอง
อ.พรสวรรค์ นนทะภา
คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง
เวลา 16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ